AMBASADOROWNIE ARTYSTYCZNE - miejsce, gdzie zaczyna się inne myślenie o współpracy międzynarodowej, wyzbyte z ksenofobii, uprzedzeń religijnych i rasowych. To sposób na istnienie państw na innych zasadach niż agresja militarna, prymitywna gra polityczna, wyzysk gospodarczy i korporacyjność. 20 obiektów powstałych w wyniku międzynarodowych konkursów architektonicznych w 20 rewitalizowanych kwartałach Łodzi to nietypowy szlak kulturalny stworzony w dawnym mieście czterech kultur jako kontynuacja otwartego myślenia i tolerancyjności w XXI wieku.

æ

„≪W Łodzi wszystko jest możliwe≫ - zwykł mówić Szolem Alejchem”

Awrem Tenenbojm-Arazi, Lodz un ire Jidn (Łódź i jej żydzi), 1956

Rewitalizacja obszarowa - pionierska transformacja, z której przykład mają brać inne miasta w Polsce. Będzie odkrywcza, wyjątkowa i zakończy się sukcesem, jeżeli pomysły, które uda się przy okazji zrealizować, będą oddawać energię i wyobraźnię twórców.

 

Łódź potrzebuje mocnego impulsu marketingowego, który spowoduje, że zostaniemy dostrzeżeni na świecie, że łatwiej nam będzie pozyskać inwestorów i że będzie to działanie długofalowe.

Szukamy też takich pomysłów, które będą tworzyć nową tożsamość miasta, pomysłów przejścia z czterech kultur współtworzących XIX-wieczną Łódź do wielokulturowości, do multikulturalizmowi sztuki, do zupełnie nowej Łodzi XXI wieku.

Chciałbym zaproponować realizację w każdym z 20 kwartałów planowanych do rewitalizacji tzw. Ambasadorowni Artystycznych - każda z nich reprezentowałaby kulturę innego, zaproszonego do przedsięwzięcia kraju. Powstałoby 20 obiektów w 20 rewitalizowanych kwartałach. Urząd Miasta przekazał na potrzeby projektu 50 działek, oczywiście wykorzystamy tylko część z nich. Nawiążemy kontakt z odpowiednikami SARPu w 20 krajach i wspólnie przeprowadzimy konkurs koncepcyjny według zasady: każde państwo wybierze jedną działkę i otrzyma do niej warunki zabudowy. Organizatorem merytorycznym konkursu po naszej stronie jest Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Projekt realizacyjny musi być wykonany przez zwycięski zespół we współpracy z łódzkim biurem projektowym według zasady jedno biuro - jedna Ambasadorownia. Uaktywniamy w ten sposób łódzkich architektów na niespotykaną do tej pory międzynarodową skalę.

Wszystko to musi się odbywać równolegle z zabiegami na poziomie dyplomatycznym - gdy będziemy dysponować zgodą na projekt z danego kraju dopiero wtedy będziemy mogli rozpocząć procedury konkursowe.

Będzie obowiązywać zasada, że akceptacja przystąpienia do konkursu przez dane państwo będzie równoznaczne z decyzją kupna działki oraz poniesieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją i utrzymaniem obiektu.

Jest szansa by działki były dostępne na zasadzie dzierżawy bezprzetargowej na okres 10 lat. W tym czasie po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można skończyć inwestycję i już użytkować obiekt. Taka procedura zależna jest jednak od radnych miejskich - wierzę, że uda się ją przeprowadzić.

 

Koncepcja zorganizowania konkursu architektonicznego, a potem realizacji sieci Ambasadorowni Artystycznych ma szansę wzbogacić Łódź o unikatową w skali światowej funkcjonalność. Ambasadorownia Artystyczna to miejsce, które powinno być wizytówką artystyczną danego kraju. Jedynym ograniczeniem, którym musimy okiełznać wyobraźnię startujących zespołów projektowych są gabaryty obiektu i właściwe odniesienie się do sąsiadów. W pracach konkursowych oczekujemy ikonicznych rozwiązań, które nadadzą nowy wymiar rewitalizowanej przestrzeni, staną się same w sobie podmiotem przestrzeni miejskiej i również celem wypraw entuzjastów współczesnej architektury z całego świata. Można też wyobrazić sobie, jak inny będzie rytm kulturalny naszego miasta w sytuacji, gdy 20 minicentrów kulturalnych będzie prezentować sztukę ze swoich krajów i jak dużo może być impulsów synergizujących, dających nieprzewidywalne efekty w skali całej Polski.

 

Ambasadorownia? Takiego słowa nie ma! Ale nie ma też takiego pomysłu na świecie, sama nazwa już wyróżnia projekt.

Ambasadorownie Artystyczne powinnny z założenia być miejscem, gdzie zaczyna się inne myślenie o współpracy międzynarodowej, wyzbyte z ksenofobii, uprzedzeń religijnych, rasowych. Moim marzeniem jest, by idea Ambasadorowni Artystycznych zdominowała myślenie o współistnieniu państw na innych zasadach niż agresja militarna, prymitywna gra polityczna, wyzysk gospodarczy, korporacyjność i stworzyła porozumienia na zupełnie nowym poziomie.

 

Rozmawiając z reprezentantami poszczególnych krajów, będę starał się ich zarazić moim pomysłem, by na wzór Ambasadorowni w Polsce powstały w każdym państwie podobne instytucje tworzące wspólnie apolityczną asocjację o zasięgu globalnym, komunikującą świat zupełnie innym językiem. Umożliwi to wędrówki wystaw i wymian artystycznych po kolei we wszystkich zrealizowanych Ambasadorowniach. To oczywiście plan maksimum.

 

Jesteśmy, w grupie zaangażowanych już w projekt entuzjastów, w trakcie tworzenia szerokiego lobby na rzecz Ambasadorowni Artystycznych.

Dzisiaj już mamy:

- 50 działek w 20 rewitalizowanych kwartałach przekazanych przez Biuro Architekta Miasta

  (największa działka ma 2.073 m2, najmniejsza 74 m2, średnio 510 m2)

- zgodę Narodowego Centrum Kultury na patronowanie projektowi

 

a wstępny plan działania na rok 2016 to:

- budowanie szerokiego wsparcia politycznego i merytorycznego dla przedsięwzięcia

- opracowanie warunków zabudowy pod kątem konkursu dla każdej lokalizacji (pierwsze 27 działek)

- przygotowanie warunków konkursu przez sędziego konkursowego (pierwsze 27 działek)

- budowanie relacji z ambasadorami w Warszawie - na pierwszy ogień pójdzie 50 przedstawicielstw

- nawiązywanie kontaktów z organizacjami architektonicznymi w poszczególnych krajach

- kwalifikacja kilkudziesięciu łódzkich zespołów do pracy z wygranymi zespołami

- nabór do biura na stanowiska opiekunów poszczególnych lokalizacji

- ogłoszenie konkursów w poszczególnych krajach

- monitorowanie postępów w organizacji i przebiegu konkursów

- podróże na posiedzenia zespołów sędziowskich - wybór zwycięzców

 

rok 2017:

- projekty budowlane i procedowanie administracyjne

- pomoc w organizacji prac realizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambasadorownie Artystyczne są skazane na sukces ze względu na:

- wyjątkowość projektu w skali światowej,

- 20 niesamowitych obiektów użyteczności publicznej zaprojektowanych przez najlepsze światowe pracownie architektoniczne - nowa architektura i jakość funkcjonalna, która wypełni ich wnętrza, stanie się ważną częścią nowej tożsamości miasta, Ambasadorownie będą istotnym elementem „city vibes”,

- oferta artystyczna - sieć Ambasadorowni będzie wymuszała konkurencyjność,

- dostępność komunikacyjna - mamy najnowocześniejszy dworzec w Polsce i szybkie połączenia, lotnisko w obrębie miasta, sieć autostrad, które krzyżują się w Łodzi, a odległości między obiektami umożliwią przemieszczanie się między nimi pieszo,

- szykuje się ogromna oferta wspomagająca - tanie miejsca do spania i zróżnicowane miejsca restauracyjne,

- centrum Łodzi przechodzi transformację śródmieścia na niespotykaną w Polsce skalę - to rewitalizacja z której będą brać przykład inne miasta,

- za kilka lat mamy szansę na EXPO 2022, które odwiedzi 8 mln widzów i dla których Ambasadorownie będą wzorcową ilustracją myślenia o rewitalizacji,

- gwarantowani odwiedzający: „pielgrzymki” młodych ludzi z całego świata, wycieczki starszych osób i wypady rodzinne, ale również fachowcy oceniający proces rewitalizacji.

 

 

pomysłodawca projektu: arch. Wojciech WYCICHOWSKI

Projekt Ambasadorowni Artystycznych jest kontynuacją podobnego przedsięwzięcia, które miało być zrealizowane w tzw. Nowym Centrum Łodzi. Planowaliśmy wtedy na działkach o szerokości 7m przestrzenie dla instytucji reprezentujących kraje, które budowały w XIX i XX wieku potęgę Łodzi. Miały one tworzyć Specjalną Strefę Kultury.